แจ้งปิดปรับปรุงเว็ปไซต์          เนื่องด้วยเว็บไซด์ ฟรอบส์ ไทยแลนด์ www.frobbsthailand.com ปิดปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบ การซื้อขายสินค้าภายใต้ บริษัท คิวรอน จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

         ส่วนลูกค้าที่ต้องการนำคะแนน ที่อยู่ใน User ของท่านมาแลกเป็นส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้า สามารถใช้การแลกคะแนนได้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2560 เป็นต้นไปค่ะ
 
          โดยคะแนนที่นำมาแลกเป็น Voucher เป็นดังนี้
 
10,000 คะแนน แลกได้ 100 บาท
20,000 คะแนน แลกได้ 200 บาท
30,000 คะแนน แลกได้ 300 บาท
40,000 คะแนน แลกได้ 400 บาท
50,000 คะแนน แลกได้ 500 บาท
60,000 คะแนน แลกได้ 600 บาท
70,000 คะแนน แลกได้ 700 บาท
80,000 คะแนน แลกได้ 800 บาท
90,000 คะแนน แลกได้ 900 บาท
100,000 คะแนน แลกได้ 1,000 บาท
 
          * หากลูกค้าที่มีคะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง 10,000 – 20,000 หรือ ระหว่างจำนวนคะแนนที่สามารถแลกเป็นเงินได้ จะสามารถแลกได้แต่เฉพาะช่วงคะแนนที่กำหนดเท่านั้น
 
หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการคำแนะนำให้สามารถติดต่อได้ที่
ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท คิวรอน จำกัด
เวลาทำการ : จันทร์ถึงศุกร์ 8.30 - 17.30 น.
โทร : 66 (0) 2736-0303
โทรสาร : 66 (0) 2736-0303 ต่อ127
อีเมล์ : customer_care@kuron.co.th
 
                                   
Blog Breaking News
BlogIt!
ShopIt!
Contact Us
Social Communication :
ไม่พบรูป  ไม่พบรูป 
Our products are available at :
ไม่พบรูป